Apakah Sektor Yang Terbaik Pada Tahun 2019 Yang Kita Boleh Manfaat kannya?

Jika kita kaji sejak 100 tahun yang lalu, dimulai dengan tahun 1920an, saham sektor yang mendapat permintaan tinggi adalah sektor keretapi. Diikuti oleh saham sektor industri kereta iatu tahun 1950an iatu selepas Henry Ford mereka cipta kereta. Diikuti pula dengan saham sektor penerbangan pada tahun 1960an – 1970an. Seterus nya saham industri penyiaran pada tahun …

Apakah Sektor Yang Terbaik Pada Tahun 2019 Yang Kita Boleh Manfaat kannya? Read More »