iSLAMIC FINANCIAL PLANNER (IFP) – Syarat-syarat Yang Perlu Difahami Sebelum Enrol

Saya menerima banyak pertanyaan mengenai bagaimana mahu mengambil IFP.
Pada artikel saya sebelum ini, tidak saya sentuh secara terperinci syarat-syarat dan bagaimana nak mengambil IFP ini.
Di sini saya sediakan satu artikel berkenaan dengan ini supaya bermanfaat.

Di bawah ini adalah video saya di youtube mengenai IFP ini.

Apakah itu IFP
 
 IFP adalah singkatan kepada Islamic Financial Planner yang merupakan satu program kelayakkan professional yang direka terutamanya untuk golongan professional dan eksekutif dalam memberikan perkhidmatan pasaran kewangan Islam kepada segment retail iatu segmentation khas kepada orang2 yang tertentu.  Memandangkan terdapatnya peningkatan permintaan terhadap perancangan kewangan secara islam.

Jika anda nak jalan kan regulated aktivitu perancangan kewangan maka sijil IFP ini adalah diperlukan dan merupakan pra syarat untuk mendapatkan lesen sepert ini:

1. Capital Market Services Representative’s License (CMSRL) oleh Securities Commission (SC) dan
2. Financial Advisers’ Representative License (FAR) oleh Bank Negara Malaysia (BNM)

Program ini adalah satu bentuk usahasama antara IBFIM dan Financial Planning Association of Malaysia (FPAM) yang dimeterai MOU pada tahun 2008.

Program ini mendapat kelulusan dari SC dan BNM jadi dengan kelulusan ini maka program IFP ini adalah setaraf dengan Certified Financial Planner (CFP), Registered Financial Planner (RFP) dan Chartered Financial Consultant (ChFC)

Saingan atau alternatif kepada IFP adalah Shariah RFP dari MFPC.

Sebelum ini tiada sijil perancangan kewangan Islam yang ada hanyalah iatu konvensional iatu CFP yang dikeluarkan oleh FPAM.

MODUL
Berikut adalah modul2 untuk IFP,
Module 1 (IFP4011): Shariah and Major Components of Islamic Financial Planning
Module 2 (IFP4021): Islamic Risk Management, Estate and Waqf Planning
Module 3 (IFP4031): Islamic Investment, Retirement, Zakat and Tax Planning
Module 4 (IFP5041): Islamic Financial Plan Construction & Professional Responsibilities
CARA MENDAPATKAN IFP
Terdapat 2 cara iatu dengan program “Challenge Status” dan yang kedua adalah “full fledge”:
1. Challenge status adalah program cramp course atau bootcamp untuk cover semua module dalam satu sesi pembelajaran. Program Challenge Status ini setara dengan program Capstone dari MFPC.
2. Full Fledge adalah program modular. Satu module then exam habis. Kemudian module ke dua, exam then habis. Sehingga module ke empat.
KELAYAKAN
Challenge Status
1. Pemegang Certified Financial Planner (CFP) atau
2. Sijil professional lain seperti Chatered Financial Analyst (CFA), Chartered Accountant (CA) atau 3 tahun pengalaman atau
3. Pemegang Ijazah Sarjana Muda dalam apa-apa disiplin berserta dengan 5 tahun pengalaman dalam industri kewangan.
Full fledge
Kelayakkan nya hanyalah mempunyai ijazah dalam apa2 bidang sahaja.

FEE ATAU KOS
Fee atau kos untuk sijil professional IFP ini adalah seperti berikut:
Challenge Status
Untuk Challenge Status hanya mempunyai satu sahaja modul seperti dibawah ini dan kos nya adalah RM2332 untuk tuisyen fee dan untuk exam adalah sebanyak RM400.
Maka fee keseluruhan nya adalah RM2732. yang mana Harga ini adalah termasuk sales dan services tax sebanyak RM132

Full Fledge.
Memandang kan full fledge melibat kan kesemua 4 modul maka setiap modul mempunyai fee nya sendiri
Modul 1 iatu Shariah and Major compenents of Islamic Financial Planning, yang mempunyai tuition fi  berjumlah RM1749 dan peperiksaan fi RM400.
Modul 2 iatu Islamic Risk Management Estate and Waqaf Planning, yang mempunyai tuition fi berjumlah RM2014 dan peperiksaan fi berjumlah RM400.
Modul 3 iatu Islamic Investment, Retirement Zakat and Tax Planning, yang mempunyai tuition fi yang sama dengan modul 2 iatu berjumlah RM2014 dan peperiksaan fi RM400.
Modul 4 iatu Islamic Financial Plan Construction and Professional Responsibilities, yang mempunyai tuition mempunyai fi yang berjumlah RM1802 dan peperiksaan fi berjumlah RM400.

Maka kos keseluruhan untuk 4 modul adalah berjumlah RM9179 untuk fi keseluruhan kedua2 tuisyen dan peperiksaan

Rujukan: https://ibfimonline.com/programmes/qualification/islamic-financial-planner-ifp/#1459420190424-db7c25b4-073c

TEMPOH PEMBELAJARAN
 
Tempoh pembelajaran untuk Untuk “Challenge Status” adalah 4 hari lectures dan 2 hari assessment. 
 
Manakala tempoh pembelajaran untuk full fledge adalah seperti berikut:
Modul 1, Tempoh pembelajaran nya adalah 7 hari
Modul 2, Tempoh pembelajaran nya adalah 9 hari
Modul 3. Tempoh pembelajaran nya adalah 8 hari
Modul 4. Tempoh pembelajaran nya adalah 4 hari
 
Program Full fledge ni dikira lama untuk dihabiskan di sebabkan ianya bergantung kepada masa individu yang mengaambilnya. Jadi pada mereka yang berkelayakan, digalakkan untuk mengambil program Challenge Status sahaja bagi mengelakkan kegagalan untuk menghabiskan program ini.
JADUAL PEMBELAJARAN
Untuk Challenge status, berdasarkan kepada jadual pembelajaran calendar IFP di pusat pembelajaran Universiti Utara Malaysia adalah pada bulan bulan Januari, Mac, May Julai, September dan December.
Bergantung kepada quorum availability dan bergantung kepada learning centre tersebut.
Dari pengalaman saya, kelas start berlarutan sehingga setahun disebabkan tiada quorum.
Dan keperluan ini mungkin akan berubah2. Digalakkan untuk menghubungi learning centre yang kita hentak enrol.
 
Manakala untuk Full Fledge, jadual pembelajaran nya adalah mengikut calendar di pusat pembelajaran dan digalakkan untuk menghubungi pusat pembelajaran yang hendak kita sertai.
PUSAT PEMBELAJARAN
Berikut adalah pusat pembelajaran dan exam dari maklumat yang saya perolehi.
1. IBFIM – KL
2. UUM – Penang, UUM Kuala Lumpur dan UUM Sintok, Kedah

3. Emzek Associates – Kuantan

Mungkin ada beberapa lagi pusat pembelajaran yang tidak saya sebutkan disini di sebabkan kekurangan maklumat dan perubahan maklumat dari masa ke semasa.

2 thoughts on “iSLAMIC FINANCIAL PLANNER (IFP) – Syarat-syarat Yang Perlu Difahami Sebelum Enrol”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

× Pertanyaan? Whatsapp je!