Perbezaan Antara CFP, IFP,RFP, Shariah RFP, FAR, IFAR dan FPR

Pernyataan di bawah ini adalah merujuk kepada gambar di atas, perbezaan nya adalah seperti di bawah.

CFP ialah Certified Financial Planner, merupakan certification yang dikeluarkan oleh FPAM.
CFP adalah berbentuk konvensional berlawanan dengan IFP adalah certification Islamic.
Certification ini diperlukan untuk anda memohon FAR dan juga FPR.

IFP ialah Islamic Financial Planner, merupakan certification yang dikeluarkan oleh FPAM juga.
IFP adalah berbentuk Islamic berlawanan dengan CFP adalah certification konvensional.
Certification ini diperlukan untuk anda memohon IFAR dan juga FPR.

RFP ialah Registered Financial Planner, merupakan certification yang dikeluarkan oleh MFPC.
RFP adalah berbentuk konvensional berlawanan dengan Shariah RFP adalah certification Islamic.
Certification ini diperlukan untuk anda memohon FAR dan juga FPR.

Shariah RFP ialah Shariah Registered Financial Planner, merupakan certification yang dikeluarkan oleh MFPC.
Shariah RFP adalah berbentuk Islamic berlawanan dengan RFP adalah certification konvensional.
Certification ini diperlukan untuk anda memohon IFAR dan juga FPR.

FAR ialah Financial Advisor Representative, merupakan lesen yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia selepas seseorang itu mendapat CFP agau RFP.
Untuk mendapatkan FAR, seseorang itu harus melalui firma FA.
FAR akan fokus kepada bidang perlindungan konvensional dan insuran.

IFAR ialah Islamic Financial Advisor Representative, merupakan lesen yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia selepas seseorang itu mendapat IFP agau Shariah RFP.
Untuk mendapatkan IFAR, seseorang itu harus melalui firma FA.
FAR akan fokus kepada bidang perlindungan berbetuk Islamic dan takaful

FPR ialah Financial Planning Representative, merupakan lesen yang dikeluarkan oleh Securies Commission selepas seseorang itu mendapat CFP. IFP, RFP atau Sharish RFP.
Untuk mendaftarkan FPR, seseorang itu harus melalui firma FP.
FPR kebiasaan akan fokus kepada bidang pelaburan dan perancangan kewangan.
Seseorang yang berjaya mendapatkan FPR, mereka akan diberi code dalam bentuk eCMSRL/Bxxx/xxxx iatu sama seperti remisier tetapi skop kerja sahaja yang berbeza.

Diharap dengan perkongsian ini tiada lagi yang keliru dengan term2 dalam bidang perancangan kewangan ini.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

× Pertanyaan? Whatsapp je!